TRC
Agenda

Wanneer werden de Tibetaanse Rassen in België gesitueerd ?

De Tibetaantjes zijn toch al zo'n 65 jaar gekend in onze contreien en dit mede dank zij onze mentor
en goede vriendin, de Zwitserse Mevrouw Monique Stöcklin-Pöbé.
Deze dame heeft veel betekend voor onze rassen zowel op internationaal vlak als bij ons. Zelf had
zij in 1935 haar eerste kampioen, zij het dan een Afghaanse Windhond van haar
ouders afkomstig.

Later ging haar belangstelling naar de Tibetaantjes en in 1950 kocht zij haar eerste Tibetaanse
Terrier. Korte tijd nadien kwamen er dan nog enkele Lhasa Apso's bij en concentreerde zij zich
volledig op de Tibetaanse Rassen.

In ons land zagen wij de eerste Lhasa's midden de zestiger jaren toen nog van het oude type
Lhasa Apsootjes.

Doordat de populatie van de Tibetaantjes nog erg klein was in ons land moest er uiteraard gezocht
worden in het buitenland en werden de eerste Tibetaanse Terriers opgemerkt op Show in 1967.Hier in
ons land kwamen de eerste TT's in 1958 binnen doch er kon niet gefokt worden omdat er geen
soortgenoten te vinden waren in de Beneluxlanden.

Begin zeventiger jaren kwamen dan ook nog de Shih Tzu hun opwachting maken en eind van de
zeventiger jaren werden de Tibetaanse Mastiffs ingevoerd van Duitsland en Nederland.

Het zou nog tot in de tachtiger jaren duren alvorens de eerste Tibetaanse Spaniel zijn intrede deed
in België. Importen van Engeland en skandinavië.

Dit is zowat de geschiedenis in een notedop van onze Tibetaanse viervoeters doch mevrouw
Stöcklin-Pöbé kocht in 1997 een klein kasteel waar zij een museum in onderbracht gewijdt aan Tibet
en zijn bewoners. Dit museum kreeg de naam "Château de la Grande Riedera" gelegen nabij Fribourg.
Enkelen van ons hadden het genoegen het museum te bezoeken en daar werd ook de foto genomen van
mevrouw Stöcklin-Pöbé, een uniek stuk dus dat niet gebruikt en misbruikt mag worden door derden.

Toen deze dame in het voorjaar van 2012 op 97 jarige leeftijd overleed in een Rust en
Verzorgingstehuis in Bazel, had zij intussen haar Chäteau geschonken aan de Tibetanen. Wij
wilden haar eren en zodoende vonden wij deze hommage aan haar zeker gepast.

Mevrouw Monique Stöcklin-Pöbé ......................................"Château de la Grande Riedera"

..........Mevrouw Monique Stöcklin-Pöbé ................................................................... "Château de la Grande Riedera".........

Kalender voor 2014

Gratis af te printen
klik hier of op de afbeelding

Kalender 2014

PDF formaat

Kalender 2014 JPG

In grafiek formaat jpg

 

Ter nagedachtenis aan Lama Karta

Lama-Karta

Vanwege de Tibetaanse Rashondenvrienden

 
Huldiging Robert Mittemeyer

 

 

Robert Mittemeijer tijdens de overhandiging van zijn medaille in de kroonorde

Geflankeerd door links de Algemene Secretaris van de VdA de heer Joel Vanlerberghe en rechts de Voorzitter van de VdA Alfons Van  den Bosch

Hieronderaan De medaille en de diplomas

Erediploma Robert Mittemeyer
Klik hier voor Diploma op ware grootte
Medaille Diploma medaille in de kroonorde
klik hier voor Oorkonde op ware grootte

Terug naar begin Pagina

 

Naar Startpagina
Terug naar Homepagina
Rasbeschrijvingen
Hoe bereik je onze FokkersNaar AgendaKennelnieuwsEvenementen Inhoud
ShowresultatenVoor Nederlandse tekst klik hierGa naar Facebook pagina
Korte mededelingen